Inte desto mindre ställer det höga krav på oss i vårt samarbete med våra samarbetspartners så att slutanvändaren i största möjliga mån slipper problem eller i värsta fall avbrott i verksamheten.

Vi har en mycket låg frekvens av tekniska problem och reklamationer vilket stärker oss i tron på våra produkters kvalitet. Dock inträffar det att saker går sönder och oavsett anledningen är det viktigaste då att åter få igång driften.

För teknisk service samarbetar vi med DK Service, erkänt kompetent på installation och service av storköksutrustning.

Vi håller ett brett lager av reservdelar och vi har dessutom en liten arsenal av lånemaskiner, allt för att avhjälpa driftstopp snabbast möjligt.