1,304.00 kr

814-040 - RayTemp 3 IR termometer - mäter med laser och behöver inte komma i direktkontakt med livsmedlet.